Hukuk Müşavirliği Hakkında

Kuruluş

Hukuk Müşavirliği; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51. maddesi ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 35. maddesine göre kurulmuştur.

Yetki Görev ve Sorumlulukları

-Enstitünün tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak yürütülmesinde idareye yardımcı olmak,

-Enstitümüzün taraf olduğu her türlü dava ve icra takiplerinde adli ve idari mercilerde kurumu temsil etmek, kurumun haklarını korumak üzere yasal işlemleri yürütmek,

-Rektörlük Makamı ve Enstitümüzün diğer birimleri tarafından talep edilen konularda hukuki görüş bildirmek,

-Enstitümüz personeli ve öğrencileri hakkında yürütülen disiplin soruşturmaları ile Enstitümüz personeli hakkında yürütülen ceza soruşturmaları kapsamında gerektiğinde hukuki danışmanlık yapmak,

-Enstitümüz tarafından düzenlenen yönetmelik ve yönergeler hakkında talep edildiği takdirde görüş bildirmek,